Dokument ten opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies oraz innych usług w ramach serwisu prosteporadniki.pl.

KTO PRZETWARZA DANE?

Administratorem serwisu prosteporadniki.pl oraz danych osobowych na niej pozyskiwanych jest Przemysław Marczyński prowadzący działalności pod firmą Pemmax z siedzibą w Końskich ul. Klonowa 33 zwany dalej Administratorem. 

KTO JEST UŻYTKOWNIKIEM I MOŻE PRZEKAZYWAĆ DANE W SERWISIE PROSTEPORADNIKI.PL?

Każda osoba powyżej 18 roku życia może korzystać i przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi w procesie zakupu.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Są to:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy – służą do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – są konieczne do zaadresowania przesyłki;
 3. e-mail – pozwala otrzymywać niezbędną korespondencję związaną z realizacją zamówienia;
 4. numer telefonu – jest konieczny w procesie dostawy.

Jeśli podczas składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie powyższych danych dla odbiorcy.

Podanie danych na stronie prosteporadniki.pl jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania powyższych treści.

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE?

Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora.

Twoje dane w procesie składania zamówienia są przekazywane następującym instytucjom:

 1. System IT na którym bazuje sklep prosteporadniki.pl (H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168) – obsługa serwisu i zamówień
 2. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000334972, NIP: 525-000-73-13) – dostarczanie przesyłek
 3. InPost sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków – obsługa przesyłek.
 4. Sendit S.A. ul. Wagonowa 2B 53-609 Wrocław, NIP 779-24-28-503, REGON 360804366, KRS 0000552519 – obsługa przesyłek.
 5. Web INnovative Software Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000342082, NIP 8982167294) – obsługa księgowa zamówień
 6. Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000412357, NIP 7773061579) – obsługa płatności.
 7. GetResponse, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej 6/A3, 80-387 Gdańsk, KRS 0000187388, NIP 9581468984 – informacje i aktualizacje produktu.
 1. Dane te będą wykorzystane w zakresie niezbędnym do obsługi płatności i dostawy za zamówienie.  Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

  Administrator zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

Dane te będą wykorzystane w zakresie niezbędnym do obsługi płatności i dostawy za zamówienie.  Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

Administrator zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Dane przechowywane są przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

JAK PRZECHOWUJEMY DANE?

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone i obsługiwane z należytą dbałością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator stosuje w sklepie prosteproadniki.pl Certyfikat SSL, który szyfruje komunikację pomiędzy Twoim komputerem a serwisem prosteporadniki.pl. Gromadzimy tylko niezbędne dane osobowe do przeprowadzenia procesu zakupu. Wszelkie inne wykorzystanie wymaga pozyskania odrębnej zgody. Administrator stosuje procedury firmowe, które mają na celu zapewnienie ochrony danych osobowych.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOM

Zgodnie z Art. 16-20 RODO, czyli unijnego rozporządzenia, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych jeśli jest to technicznie możliwe.
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

JAK DZIAŁA SERWIS PROSTEPORADNIKI.PL

Korzystanie ze Sklepu prosteporadniki.pl jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w Internecie.

Informujemy, także iż w serwisie prosteporadniki.pl mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook czy Google. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

 1. Podczas korzystania ze sklepu prosteporadniki.pl przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:
 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 • nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http;
 • kodu odpowiedzi http;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku, gdy przejście do serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 1. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony serwisu. serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:
 • zarządzania serwisem;
 • stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
 • badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics.
 • W serwisie prosteporadniki.pl stosujemy kod Facebook Pixel na potrzeby zarządzania reklamami w serwisie facebook.com i prowadzenia działań marketingowych.

JAK WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES?

Sklep prosteporadniki.pl korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane po to, aby:

 1. ułatwić Użytkownikowi korzystanie z serwisu podczas jego przeglądania;
 2. kojarzyć Użytkownika w przypadku ponownego połączenia serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane;
 3. tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. dostosowywać zawartość stron serwisu do określonych preferencji Użytkownika.

W ramach serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
 • „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
 • „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu
 • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu
 • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika
 • „własne” – zamieszczane przez serwis
 • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż serwis

Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika serwisu i nie są wykorzystywane do określenia jego tożsamości, są wykorzystywanie statystycznie.

Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

Technolgię „cookies” wykorzystujemy, aby ułatwić Ci proces zakupowy i dostosować go do Twoich potrzeb poprzez zapamiętanie zawartości Twojego koszyka (7 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane) oraz tworzenia statystyk funkcjonowania sklepu.

Przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z serwisu.

JAK SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z ADMINISTRATOREM

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres e-mail: dane@prosteporadniki.pl Ponadto można napisać na adres Pemmax Przemysław Marczyński, ul. Klonowa 33, 26-200 Końskie.

ZMIANY POLITYKI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Taka sytuacja może wystąpić, gdy o będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub zmienią się warunki funkcjonowania sklepu. O zmianach polityki będzie my informować na stronie https://prosteporadniki.pl

Końskie, 15.01.2019 r.
aktualizowano  7.05.2020 r.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu